Home
Cara Membuat Wayang
Gambar 1: Gunungan
Gambar 2 : Kancil
Gambar 3 : Pak Tani
Gambar 4 : Pohon Ketimun
Gambar 5 : Buah Ketimun
Gambar 6 : Pagar
Gambar 7 : Hantu Ladang
Gambar 8 : Kurungan
Gambar 9 : Anjing
Gambar 10 : Alu
Gambar 11 : Batu
Gambar 12 : Buaya
Gambar 13 : Harimau
Gambar 14 : Dodol
Gambar 15 : Daun Talas
Gambar 16 : Sabuk
Gambar 17 : Canang
Gambar 18 : Rumah Tawon
Gambar 19 : Rumpun Bambu
Gambar selanjutnya
Gambar 20 : Putri
Gambar 21 : Nyai
Gambar 22 : Putut Butoijo
Gambar 23: Jaka
Gambar 24 : Lebah / Tawon
Gambar 25 : Keong / Kul
Gambar 26 : Pacul
Gambar 27 : Kerbau
Gambar 28 : Rusa
Gambar 29 : Monyet
Gambar 30 : Gajah
Gambar 31 : Kambing
Gambar 32 : Ayam Jantan
Gambar 33 : Anak Bayi
Gambar 34 : Gada
Gambar 35 : Arit
Contoh Wayang
Contoh2
Contact Me
Wayang Kancil
Gambar 8 : Kurungan

Kurungan
kurungan.jpg

Kurungan biasanya terbuat dari bambu, dipakai untuk mengurung ayam. Hampir semua petani di kampung memelihara ayam, jadi banyak yang mempunyai kurungan. Dalam cerita Kancil, kurungan tersebut dipakai untuk mengurung sang Kancil yang tertangkap.
 
 
Keesokan harinya, ketika pak tani mengunjungi ladangnya, betapa senang hatinya karena binatang buruannya terjebak. Binatang yang setiap hari mencuri hasil jerih payahnya, sang Kancil terjebak, terperangkap.
Kancil ditangkap dan dibawa pulang oleh pak tani. Sesampai di rumah Kancil dikurung didalam dapur. Supaya tidak mudah melarikan diri, kurungan ditindih dengan batu.